Mens andre typer drap faller på statistikken, har antall partnerdrap i snitt ligget på samme nivå i 25 år. 90 prosent av ofrene er kvinner. Nå skal et nytt partnerdrapsutvalg, nedsatt av justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) fredag, granske hvorfor så mange varslede drap ikke er blitt forhindret. Målet er å kunne forebygge ved å lære av tidligere saker, uttalte justisministeren til VG samme dag.