Nyhet

– Denne konflikten har splittet Porsgrunn, og det vil aldri bli noen forsoning mellom de som slåss for en gjenoppbygging av den gamle kirken, og de som ønsket en ny kirke, sier ansvarlig redaktør i Porsgrunn Dagblad, Erik Enger.

Gravearbeidet på branntomten til gamle Østre Porsgrunn kirke tok en dramatisk vending sist tirsdag, da Riksantikvaren anmodet fylkeskommunen om å anmelde Porsgrunn kirkelige fellesråd. Arbeidet har nemlig ført til at den verneverdige 
graven til eidsvollsmann Jens Schow Fabricius og hans kone har blitt fjernet.

– Nasjonale interesser

– Riksantikvaren sendte tirsdag ettermiddag en e-post til fylkeskommunen der vi ber om at forholdet anmeldes, og vi ser svært alvorlig på saken, sier Linda Veiby hos Riksantikvaren.