Siden 2008 har mengden gods som blir sendt med tog i Norge gått nedover, ifølge stortingsmeldingen om jernbanereformen. Det skjer til tross for at politikerne lenge har sagt at mer av godstrafikken må bort fra veiene og over på jernbane.