– Med utgangspunkt i hva Trump har sagt under valgkampen, er det grunn til å være urolige for klimaet, sier Norges klimaminister Vidar Helgesen (H).