Nyhet

– Hvorfor drar du til Paris?

– Mest av alt for å følge forhandlingene så jeg kan forstå hva som skjer. Forstår jeg for eksempel hvilke land som står for hvilke posisjoner, kan jeg analysere utfallet og hva det innebærer for klimapolitikken i mange land mye bedre.

– Hva gjør du mens du er her?

– Den viktigste delen er å sitte i forhandlingssalen og følge med hva som skjer. I tillegg er det å snakke med folk i forhandlingsdelegasjoner og sivilsamfunn, for å forsøke danne oss et godt bilde av det som foregår. Cicero holder også en god del seminarer, og har pressebriefinger på paviljongen vi deler med Bellona.