Advarslene står i kø om en eskalerende sultkrise i det sørlige Afrika. Tallene varierer noe, men situasjonen er dramatisk: