Dødelig tørke har jevnlig rammet landet på Afrikas Horn, men tørkeperiodene er blitt hyppigere og verre. De klimarelaterte lidelsene forsterkes av at Somalia lenge har vært en mislykket og konfliktfylt stat med ødelagte samfunnsstrukturer.