Marit Skurdal er ansvarlig redaktør i Klassekampen, som brakte koblingen mellom Misjonskirken Norge og Til Helhet på banen. Hun gir Ingunn Folkestad Breistein rett i at norske medier sannsynligvis mangler kunnskap om frikirkeligheten.

– Men det eneste vår artikkel påsto var at Til Helhet var tilknyttet Misjonskirken Norge. Vi prøvde ikke å fremstille det som om koblingen mellom Til Helhet og Ropstad var sterkere enn som så, sier hun.

– Misjonskirken Norge var inntil nylig tilknyttet Til Helhet. Men kritikere mener koblingen mellom Til Helhet og Oslo misjonskirke, og ikke minst Kjell Ingolf Ropstad personlig, er relativt fjern?

– Vi fant ut at trossamfunnet Kjell Ingolf Ropstad er medlem av, er tilknyttet Til Helhet. Derfor spurte vi Ropstad hva han mener om det standpunktet. Det er et åpent spørsmål, sier Mari Skurdal.

– Ville du stilt en katolsk statsråd det samme spørsmålet?

– Jeg er i alle fall helt sikker på at et samlet norsk pressekorps ville stilt en muslimsk statsråd som tilhørte et trossamfunn et lignende spørsmål. Vi er interessert i å finne ut alle mulige bindinger en statsråd kan ha, det være seg økonomiske eller religiøse. Når Ropstad tilhører et trossamfunn som ikke er det gjengse i Norge, er det interessant å finne ut hva dette trossamfunnet står for.

LES MER: Går i samme frimenighet.

Mørkemannsstempel

Skurdal har forståelse for at medietrykket mot Ropstad har vært sterkt de siste ukene.

– Han opplever nok at vi gir ham et mørkemannsstempel. Men det handler om fremgangsmåten han har hatt i denne prosessen, og hvilke saker han har profilert seg på, sier hun.

– Misjonskirken Norge er ikke lenger tilknyttet Til Helhet, men ville ikke ta avstand fra organisasjonen. Har du en kommentar til det?

– Et trossamfunn må være tilsluttet akkurat de nettverkene de vil for min del. Men når noen blir valgt til ministerpost er det pressens oppgave å redegjøre for hvilke bånd vedkommende har til ulike sammenhenger.