– Måten dette vedtaket er utformet og formidlet på, rammer alle oss som ikke jobber i kirken, men som stiller opp til kirkelig tjeneste. Jeg er lei meg for ordbruken, sier prest og foredragsholder Per Anders Nordengen.