Vinner de frem, kan forbud mot den omstridte naziorganisasjonen bli til fremskutt SV-kamp i norsk politisk debatt. Å forby enkeltorganisasjoner har vært et fremmed grep her til lands.