– Denne saken har potensial til å legge press på den sjenerøse tilskuddsordningen til trossamfunn vi har i Norge, sier Knut Refsdal, leder for Norges Kristne Råd.