– I dag har vi ikke god nok mulighet til å føre kontroll med profittuttaket deres. Da kan vi ikke sørge for at det offentlige tilskuddet går tilbake til driften, sier Pål Hafstad Thorsen, byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen.