Nyheter

Barnehagar som driv med såkalla utvida formålsparagraf – eller enklare sagt; kristne barnehagar – er etterspurde.

– Vi registrerer at fleire av våre medlemmer blir kontakta med spørsmål om oppkjøp, fortel direktør Øystein Dahle i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

Om lag 50 kyrkjelydsbarnehagar er medlem i KA. Dei er eigde av sokneråd eller fellesråd i Den norske kyrkja.

– Seier eigarar ja, takk?