Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs (Frp) nye statssekretær, Hanne C. S. Iversen, har kjempet iherdig mot økt bosetting av flyktninger i hjemkommunen Harstad.