– Åpen folkekirke ønsker at ­utviklingen fra de seneste ­årene skal fortsette. Vigselsliturgien må få fotfeste i hele kirken og vi må fortsatt jobbe for at Den norske kirke (Dnk) skal slutte å diskriminere ved ansettelser. Dessuten må vi styrke kirke­demokratiet. Åpen folkekirke ønsker at Dnk skal være en bred folkekirke for alle som ønsker å være med: Både for dem som ofte er i kirken, og dem som ­bruker den sjeldnere, sier Gard Realf Sandaker-Nielsen, som er leder for Åpen folkekirke (ÅF) og står på andreplass for listen i Oslo.