– Jeg skal gjøre én ting klart med det samme. Jeg kommer til å jobbe hardt i Frps programkomité for å se på mulige løsninger for å lovliggjøre surrogati. Denne saken er et meget godt eksempel der FpU har gått foran, og nå skal vi jobbe for også å få med moderpartiet.