Kirkevergen har prøvd å bli kvitt dem med fredelige midler, men har nå søkt om fellingstillatelse.