Nord-Østerdal tingrett mener en tidligere kirkeverge i Østerdalen må straffes hardt, da «tiltalte over tid har utvist en fast forbrytersk vilje til å skaffe seg selv og /eller andre, en uberettiget økonomisk vinning av betydelig omfang».