Kirkerådet, som er Den norske kirkes «styre», anbefaler Kirkemøtet, kirkens øverste representative organ, å vedta at man skal ha to vigselsliturgier; bevare dagens for heterofile par og innføre en ny for likekjønnede.