Etter det historiske kirkevalget i 2015 stiller «Menighetsutvikling i folkekirken» ved Menighetsfakultetet (MF), i samarbeid med Kirkerådet og KA (kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon) spørsmål om hva de ulike visjonene og idealene som kom til utrykk under valget har å si for menighetene lokalt.