– Det er risiko for at rentekompensasjonen kan forsvinne fra statsbudsjettet hvis den ikke blir benyttet, sier Randi Moskvil Letmolie, direktør for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA).