– Jeg innser at jeg selv sitter på maktpyramiden, og absolutt ikke befinner meg i nedenfra-perspektiv. Men jeg har gått sammen med mennesker som har lært meg at vi må se Gud og livet vårt fra de undertryktes perspektiv. Jeg er sterkt preget av en teologisk lærdom som jeg tok med meg hjem fra Brasil. Da jeg kom som misjonsprest til slummen, opplevde jeg at jeg begynte i første klasse i teologi, sier Pettersen.