Kirkesamfunn drev flere av internatskolene som ble opprettet for barn fra urbefolkningen. På skolene skulle de få en «god, kristen oppdragelse», lære seg engelsk eller fransk og så glemme urfolksidentiteten. Her skulle «indianeren i barnet» drepes.