– Jeg tror kirken er en visningskontekst som gjør at mange tilnærmer seg kunsten med respekt og forsiktighet. Selv om kirkekunsten ikke alltid har det museumsfaglige tilsynet, er den noe som sikrer seg selv, sier Håkon Gullvåg.