– Det klarer jeg ikke å gi deg noe navn på, nei. Det vil selvfølgelig være politikere i alle partier som er interessert i å nærme seg feltet, men det er få som stikker seg ut med en særegen kompetanse, sier kirkerådsdirektør Jens-Petter Johnsen (bildet).