– De sosiale mediene er en del av det offentlige rom. Når for eksempel en prest opptrer der, vil omgivelsene alltid oppfatte vedkommende som prest. Derfor er det viktig at man er bevisst, sier stiftsdirektør Tormod Stene Hansen i Agder og Telemark bispedømme.