Loven sier at andre tros- og livssynssamfunn skal ha den samme offentlige støtten per medlem som Den norske kirke får, men nå vil Kulturdepartementet endre loven. Dag Nygård, spesialrådgiver og sekretær for Religionspolitisk utvalg i Norges Kristne Råd (NKR), mener forslaget er i strid med Grunnlovens likebehandlingsprinsipper.