– Barn som døpes i Den norske kirke må ikke bekrefte sitt medlemskap når de blir voksne. Da er det forskjellsbehandling når medlemmene i de nordiske folkekirkene som er døpt i sitt hjemland, må bekrefte at de er medlemmer her i Norge, sier advokat Knut Rognlien