Personer som bruker søkeord som forbindes med selvmord eller selvskading på Twitter, vil få en oppfordring om å søke hjelp øverst i sitt søk. Tjenesten starter opp fra og med fredag.

– En av våre viktigste oppgaver er å støtte mennesker som ønsker å snakke med noen når de befinner seg i en krisesituasjon, sier generalsekretær i Kirkens SOS Leif Jarle Theis.

Meldingen som dukker opp i søket, inneholder kontaktinformasjon til Kirkens SOS, som tilbyr bistand til mennesker som kan ha utfordringer med sin mentale helse eller som befinner seg i en krisesituasjon.

Kirkens SOS besvarer nærmere 200.000 henvendelser hvert år.

Twitter har et varslingsskjema for personer som vurderer selvmord eller å skade seg selv. Dette kan også benyttes av brukere som observerer at andre på Twitter kan være i fare.

Et team med spesialister skal vurdere innkomne varsler og vil være i direktekontakt med personen.