Nyhet

Med Høyre ved roret i Utenriksdepartementet er bistanden allerede betydelig endret. Antallet mottakerland er redusert fra 116 til 85, med ekstra satsing på 12 fokusland.

Halvparten av fokuslandene er av typen sårbare stater som regjeringen nå vil satse sterkere på: Afghanistan, Palestina, Haiti, Mali, Somalia og Sør-Sudan.

Ekstremisme og terrorisme

– Vi har forståelse for at regjeringen bruker mer på sårbare stater, blant annet for å demme opp mot ekstremisme og terrorisme. Uten sikkerhet er det vanskelig og farlig å drive utviklingsarbeid, sier generalsekretær Anne Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.