Nyhet

– Jeg ser at det er et dilemma med tanke på abort. Derfor setter jeg pris på utfordringen fra KN knyttet til kvinnehelse og svangerskapsomsorg i den fattige delen av verden. Noen ganger vil man stå i situasjoner der mors liv og helse står i fare, der abort vil være et nødvendig alternativ å vurdere, sier sentralstyremedlem i KrF, Dag Sele.

Kirkens Nødhjelp (KN) anklaget KrF tidligere denne uken for å svikte sårbare kvinner med sin abortpolitikk. Generalsekretær Anne-Marie Helland ber partiet om å «hoppe ned fra gjerdet» og kjempe for disse kvinnenes rett til lovlige og trygge aborter. Oppfordringen kommer etter at USAs president Donald Trump underskrev en presidentordre som fjerner støtte til organisasjoner som jobber for å sikre retten til trygge og lovlige aborter.

Sele, kjenner seg ikke helt igjen i kritikken fra Helland.

– Jeg er litt usikker på hva KN etterlyser fra KrF. Vi har alltid vært opptatt av den fattige delen av verden, og ikke minst støttet tiltak til mødrehelse, svangerskapsomsorg og reproduktiv helse, sier Sele. Han sa selv sa opp jobben sin som fastlege av samvittighetsgrunner da de nye reservasjonsreglene ble vedtatt.