Nyheter

– I forbindelse med Kirkebruksplanen ser vi på hva vi kan gjøre for å få mest og best mulig kirke for de pengene vi har, sier prost Øyvind Stabrun.

Vårt Land skrev i går om hvilke driftskutt de ni kirkene som foreslås lagt ned i Kirkebruksplanen i Oslo, må gjøre for å kunne reddes. I Groruddalen er fire kirker foreslått nedlagt, men her er det satt i gang en prosess for hvordan Den norske kirke kan tenke nytt om menighetsbygging.

Tirsdag kveld møtte menighetsrådsmedlemmer og ansatte fra kirkene i Groruddalen representanter fra KFUK-KFUM, Det norske misjonsselskap (NMS) og Kirkens Bymisjon til idémyldring, for å tenke nytt om arbeidet i Groruddalen og drøfte eventuelt samarbeid.

LES MER: – Menighetene må gå noen tøffe runder i høst.