Nyheter

– I forbindelse med Kirkebruksplanen ser vi på hva vi kan gjøre for å få mest og best mulig kirke for de pengene vi har, sier prost Øyvind Stabrun.