Nyhet

Lørdag 9. desember inviterer Den norske kirke og Kirkenes Verdensråd (KV) til økumenisk fredsgudstjeneste i Trefoldighetskirken i Oslo for å markere støtte til årets Nobels fredsprisvinner, Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN).

Representanter fra både Misjonskirken, Den gresk-ortodokse kirke, Frelsesarmeen og Kvekersamfunnet vil bidra i gudstjenesten.

– Det er veldig positivt og viktig at flere kirkesamfunn møtes her i en felles kristen sak. Å skape fred er å gjøre Guds gjerning på jord og er en genuint kristen oppgave. Men heldigvis er det noe vi kan gjøre sammen med alle andre som også vil ha fred, sier Olav Fykse Tveit. Han er generalsekretær i KV og skal holde prekenen på lørdag.

LES OGSÅ: Ambisjonen Norge ga opp