Lørdag 9. desember inviterer Den norske kirke og Kirkenes Verdensråd (KV) til økumenisk fredsgudstjeneste i Trefoldighetskirken i Oslo for å markere støtte til årets Nobels fredsprisvinner, Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN).