– Helt feil tidspunkt, og vi sender negative signal om vi tar opp denne saken nå, når Kirkemøtet nettopp har vedtatt vigsel for likekjønnede par, sa saksordfører Ole Kristian Bonden fra Hamar bispedømmeråd da Den norske kirkes nasjonale lederråd torsdag behandlet denne saken.