– Jeg regner det som svært sannsynlig at Oslo-biskop Eivind Berggrav visste om den forestående aksjonen mot jødene. Det kan virke som om han valgte bort å mobilisere kirken av taktiske årsaker, sier Marte Michelet, som torsdag utga boken Hva visste hjemmefronten? om den norske motstandsbevegelsens manglende innsats for å redde norske jøder under 2. verdenskrig.