Foreldrene tok henne tidlig med i kirken. Hun fikk en kristen oppdragelse, og ble tidlig med i kirkelige aktiviteter. Men det var først da hun ble med i Ten Sing-koret Good News i Østerås menighe, og deretter fikk oppgave som kirketjener, at Ingeborg Bolstad fikk følelsen av at kirken var arena hvor hun kunne utfolde seg og bruke seg selv. Da kapellanen i menigheten hennes spurte om hun kunne tenke seg å stå på kandidatlisten for Åpen folkekirke til bispedømmerådsvalget, sa hun at hun skulle tenke på det.