Nyheter

– Den norske kirke er i ferd med å bli symbol på det etnisk norske, sier sosiolog Inger Furseth når hun kommenterer Paul Erik Wirgenes' liste over kirkens utfordringer.

Framveksten av det flerreligiøse samfunnet er en av de største samfunnsendringene de siste tiårene og skaper også utfordringer for kirken. Det burde derfor stått høyt på listen, mener Furseth.

LES OGSÅ: – Eliten i Den norske kirke mer radikal enn andre eliter

Kristne migranter