– Den norske kirke er i ferd med å bli symbol på det etnisk norske, sier sosiolog Inger Furseth når hun kommenterer Paul Erik Wirgenes' liste over kirkens utfordringer.