Både Den norske kirke og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) oppfordrer hele Norge til å brøle for klimaet i dag klokken tre utenfor Stortinget. Markeringen er initiert av aksjonen Klimabrølet.