Nyhet

14. november fattet Stortinget, mot Høyres og Frps stemmer, vedtak som påførte Solberg-regjeringen et asylnederlag: Noen av de såkalte oktoberbarna som kom til Norge fra Afghanistan i 2015, skal få søknaden sin behandlet på nytt.

Samme dag sendte Justisdepartementet og innvandringsminister Sylvi Listhaug en instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI): «Departementet viser videre til at Stortinget i dag har bedt Regjeringen om at «alle saker med vedtak fra og med 1. oktober 2016 og frem til i dag, som gjelder enslige mindreårige asylsøkere som er henvist til internflukt og som har fått midlertidig opphold, blir vurdert på nytt». Stortinget har også bedt Regjeringen sørge for at de aktuelle vedtakene «ikke effektueres før sakene er behandlet på nytt».

LES MER Stortinget temmer Listhaug

Venter