Den tidligere biskopen, ofte omtalt som en mangeårig «åndshøvding» i Den norske kirke, vil ikke svare direkte på om han tror kirkens motstand mot nyåndelighet har ført noen bort fra kirken: