Nyhet

– Hvis jeg skulle la mitt inntrykk av situasjonen for Den norske kirke fullt ut formes av medieoppslag, tror jeg at jeg ville bli temmelig nedslått. Men ryktet om folkekirkens død er betydelig overdrevet.

Slik startet kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaums sin tale da hun åpnet Kirkemøtet 2018 i Trondheim onsdag ettermiddag.

Autoritet

På sakslisten for årets kirkemøte står blant annet saker som nye regler for kirkevalg, ny ordning for utpeking av biskop, ledelsen av kirkerådet, kirkens kunst- og kultursatsing og innspill til ny tros- og livssynslov.