– Hvorfor har du valgt å jobbe som prest nettopp i Nidaros?