– Lønnskostnader til embetsmenn som reserverer seg, vil dekkes av det statlige rammetilskuddet til Den norske kirke, fastslår ekspedisjonssjef Ingrid Vad Nilsen i Kulturdepartementet.