Nyheter

– Jeg synes at vi i Den norske kirke må være litt mer nøkterne i hva vi krever. Vi krever litt for mye spesialbehandling sammenlignet med de andre tros- og livssynssamfunnene, sier kirkemøtemedlem fra Tunsberg bispedømme, og medlem av Frimodig kirke, Steinar Aanstad.

Han reagerer på at Kirkerådet har søkt om 85 millioner kroner til å avholde kirkevalg i 2019. Den norske kirke (Dnk) har gjennomført kirkevalg i denne prisklassen tre ganger tidligere.

Godt vant

Dette har sammenheng med at kirkevalget i 2009 var det første kirkevalget der alle sokn skulle ha valget samme tid og samme sted som det andre offentlige valget. Dette ble også gjennomført i 2011 og 2015.