Nyheter

Norges nasjonale klimamål må oppskaleres fra det nåværende målet om 40 prosent utslippskutt innen 2030 til minst 53 prosent, ifølge Kirkens Nødhjelps ferske rapport, «Norway’s Fair Share», som ble lagt frem på Arendalsuka tirsdag.

Globalt og lokalt

Av alle partiene og organisasjonene som er til stede i Arendal denne uka, er Den norske kirke en av dem som tar disse tallene alvorligst. Hele fem av kirkens arrangementer denne uka handler om klima og miljø.

– Kirken har alltid tenkt globalt og handlet lokalt. Spørsmålet om klimarettferdighet trenger den moralske støtten kirken kan gi, mener Ingeborg Midttømme, biskop i Møre.