Norges nasjonale klimamål må oppskaleres fra det nåværende målet om 40 prosent utslippskutt innen 2030 til minst 53 prosent, ifølge Kirkens Nødhjelps ferske rapport, «Norway’s Fair Share», som ble lagt frem på Arendalsuka tirsdag.