Klokka 10.00 la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2019, og noen minutter senere gikk finansminister Siv Jensen på Stortingets talerstol for å fortelle om de viktigste prioriteringene.