– En overdreven folkelighet og ustoppelig fornyelsestrang har ført folkekirken vekk fra dens opprinnelige status som et kristent trossamfunn, mener den danske dr.theol. og universitetslektoren Carsten Breengaard.