Kirken vil nå kun sende ut invitasjon direkte til barn som er døpt i kirken. Invitasjoner til udøpte barn, men som har en av foreldrene tilknyttet kirken, vil heretter stiles til foreldrene, skriver Budstikka.