– Med denne justeringen strammer vi inn i liturgien. Kirke­møtet sier det skal gjøres sånn og sånn, de lokale menighetene kan ikke lenger, de skal. Jeg vil be Kirke­møtet om å la det være mer åpenhet for den lokale ­variasjonen, sier Stian Berg, delegat for Agder og Telemark bispedømme, fra talerstolen på Kirkemøtet.