– De siste 20 årene er det gjort mange og lange utredninger av kirkelig organisering. Denne gangen er det et spisset utredningsmandat med et mål om å finne fram til et felles arbeidsgiveransvar for alle tilsatte i lokalkirken, sier direktør i Kirkerådet, Ingrid Vad Nilsen, i en pressemelding.